Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Sołectwa

W imieniu Agencji Rynku Rolnego przekazujemy komunikat o terminie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy o charakterze de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015, tj. od 13 sierpnia do 11 września br., związku z tym zwracam się prośbą o umieszczenie w/w komunikatu na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej celem dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Z poważaniem

 

Barbara Białek

Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR w Gorzowie Wlkp.