Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Sołectwa

Zakończono cykl zebrań wiejskich podczas których mieszkańcy poszczególnych wsi z terenu gminy Nowe Miasteczko głosowali nad tym, jak rozdysponują swój fundusz sołecki.

Zebrania wiejskie odbyły się we wrześniu. Na nich mieszkańcy zgłaszali a następnie przegłosowywali swoje propozycje do Funduszu Sołeckiego na 2016 r. W nadchodzącym roku wsie rozdysponowały swoje środki w różny sposób - wedle aktualnych potrzeb każdej ze wsi. Poniższa tabela przedstawia jak sołectwa podzieliły własny fundusz sołecki:

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

Kwota

Razem
(w zł)

 
 

1

2

3

3

4

 

1.

Borów Wielki

Dofinansowanie drabiny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie Wielkim

2 000,00

27 446,62

 

Doposażenie Sali Domu strażaka

7 000,00

 

Eksploatacja kosiarki – paliwo

1 446,62

 

Odnowienie sali gimnastycznej (sala wiejska)

2 000,00

 

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (np. Dożynki wiejskie, Dzień rodziny)

 

3 500,00

 

 

Dofinansowanie ogrodzenia -cmentarz

10 000,00

 

Dofinansowanie ogrodzenia –boisko sportowe

1 500,00

 

2.

Borów Polski

Zakup frezowiny –modernizacja dróg do pól

7 000,00

10 933,50

 

Ogrodzenie wysypiska-zakup materiałów

500,00

 

Ogrodzenie terenu świetlicy –zakup materiałów

1 000,00

 

Organizacja dnia dziecka

1 000,00

 

Zakup ławek ogrodowych pod świetlicę wiejską

1 000,00

 

Zakup farb i drobnych mater. Remontowych do świetlicy wiejskiej

433,50

 

3.

Szyba

Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej

7 075,66

9 675,66

 

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa np. Dożynki, inne imprezy integracyjne.)

2 000,00

 

Koszty utrzymania świetlicy -drobne zakupy

600

 

4.

Konin

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (dożynki wiejskie, dzień dziecka )

1.000,00

 

7 934,04

 

 

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

6 934,04

 

5.

Popęszyce

Remont dróg gminnych

3 500,00

18 125,74

 

Zakup tablic ogłoszeniowych

1 600,00

 

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców

3 025,74

 

Zakup namiotu biesiadnego

6 000,00

 

Zakup wiat przystankowych

4 000,00

 

-

-

Żuków

Dofinansowanie remontu drogi – Os. Mieszk. – Fabryczna

5 000,00

14 965,02

 

Doposażenie świetlicy wiejskiej

4 465,02

 

Dofinansowanie do rozbudowy oświetlenia ulicznego

1 500,00

 

Dofinansowanie rurociągu do posesji

 

   1 000,00

 

 

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp)

3 000,00

 

7.

Miłaków

Dofinansowanie do pieca CO „ Dom Gościa „

 

2 000,00

17 093,67

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego zakup dodatkowych punktów świetlnych

12 000,00

 

Spotkanie integracyjne

1 093,67

 

Doposażenie „Domu Gościa”

2 000,00

 

8.

Rejów

Zakup elementów garażu /blaszak/.

1 500,00

13 384,66

 

Spotkania integracyjne mieszkańców (np. dożynki)

2 000,00

 

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

7 000,00

 

Zakup siatki ogrodzeniowej

2000,00

 

Zakup kosiarki

884,66

 

9.

Nieciecz

Zagospodarowanie boiska sportowego

11 675,30

11 675,13

 

10

Gołaszyn

Projekt pod plac zabaw

700

18 835,28

 

Budowa chodnika we wsi Gołaszyn

10 000,00

 

Zakup ogrodzenia i piasku na plac zabaw

1 885,28

 

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

5 250,00

 

Spotkania integracyjne mieszkańców

1 000,00

 

X

Ogółem

 150 069,49