Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

RPO Lubuskie 2020

Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycji

Świadectwo energetyczne budynku po wykonaniu inwestycji


Świadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycji


Świadectwo energetyczne budynku po wykonaniu inwestycji


Świadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycjiŚwiadectwo energetyczne budynku po wykonaniu inwestycji


Świadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycjiŚwiadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycji

Świadectwo energetyczne budynku po wykonaniu inwestycji

 

Opis planowanych przedsięwzięć

Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowe Miasteczko

Realizowanego w trybie „ zaprojektuj i wybuduj”

Współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020

Wartość projektu – 7702856,33      

Wartość dofinansowania      5198723,52  

Poziom dofinasowania 85%

 

Opis dla poszczególnych budynków

 

  1. Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, ul. Marcinkowskiego 1; zakres prac:

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie dachu;

-              remont kapitalny dachu budynku głównego;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;

-              modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji sali gimnastycznej - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z agregatem chłodniczym;

-              modernizację instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym, kaskada kotłów kondensacyjnych i pompy ciepła powietrze/powietrze . Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę nowej technologii. Automatyka kotłowni

i instalacja elektryczna;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

  1. Budynek świetlicy, ul. Marcinkowskiego 1; zakres prac:

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              ocieplenie stropodachu;

-              wymiana drzwi zewnętrznych;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              Przebudowa kotłowni na opalaną gazem ziemnym, kocioł jednofunkcyjny i pompa ciepła powietrze/powietrze . Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę nowej technologii. Automatyka kotłowni i instalacja elektryczna;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

 

 

III.          Budynek przedszkola, Pl. Strzelecki 4; zakres prac:

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              remont kapitalny dachu budynku;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

  1. Budynek szkoły, Pl. Strzelecki 4; zakres prac:

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

  1. Budynek kotłowni, Pl. Strzelecki 4; zakres prac:

-              wymiana kotła węglowego na system kaskadowy dwóch kotłów gazowych i pomp ciepła powietrze/powietrze o mocy modulowanej 16-276 kW wraz z pracami towarzyszącymi;

-              wykonanie prac remontowych w zakresie przystosowania kotłowni do nowych urządzeń;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią;

-              kompleksowa modernizacja sieci c.o. oraz c.w.u. polegająca na wymianie starych, wyeksploatowanych rurociągów na nowe – wykonane w technologii sieci preizolowanych wykonanych z rur przewodowych z sieciowanego polietylenu (PE-Xa), wraz z wymianą niezbędnej armatury.

  1. Budynek sali gimnastycznej, Plac Strzelecki 2; zakres prac:

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              remont kapitalny dachu budynku głównego;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z agregatem chłodniczym;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

Zdjęcia po

ZAPRASZAMY WKRÓTCE

Zdjęcia w trakcie

ZAPRASZAMY WKRÓTCE