Modernizacja przestrzeni publicznej w obrebie stawów