Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, wśród których są także osoby z niepełnosprawnościami, PFRON uruchomił program "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami".

 

Pomoc finansowa w ww. programie udzielana jest ze środków PFRON uchodźcom posiadających I lub II stopień niepełnosprawności:

  • w ramach Modułu I - w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie);
  • w ramach Modułu II - w formie finansowania albo dofinansowania kosztów poniesionych przez samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe lub samorządy gminne, w związku z uruchomieniem dotadkowego wsparcia dla Beneficjentów programu;
  • w ramach Modułu III - w formie finansowania realizacji zadań służących zapewnieniu wsparcia Beneficjentom programu przez organizacje pozarządowe.

Wsparcie w ramach programu będzie udzielane na działania realizowane od dnia 24 lutego 2022 r., a więc od dnia wybuchu wojny w Ukrainie.

 

Wnioski we wszystkich modułach składane są w trybie ciągłym.