Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

✅ Ponieważ sytuacja epidemiczna w naszym województwie ustabilizowała się - nic nie stoi na przeszkodzie, by rachmistrzowie spisowi mogli realizować wywiady bezpośrednie.
✅ GUS zapewnia, że rachmistrzowie zachowają standardowe zalecenia sanitarne, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich powinni zachować dystans i mieć zakryte usta i nos.
✅ Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator. Zawiera on następujące informacje: imię i nazwisko wraz ze zdjęciem, numer identyfikatora oraz hologram, nazwa i logo wojewódzkiego biura spisowego, podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora, a także okres, na jaki identyfikator został wystawiony.