Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Informujemy, że na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu śceków (Dz.U.2001 Nr 72 poz.747) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Miasteczko na okres 3 lat (Decyzja nr  WR.RZT.70.281.2021 z dnia 17 września 2021 roku).
Nowa stawki obowiązywać będą od dnia 02.11.2021. 

TREŚĆ DECYZJI DO POBRANIA