Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Od 2017 roku, dzięki unijnemu programowi, dzieci - od przedszkola po szkoły średnie - otrzymują w placówkach warzywa, owoce i przetwory mleczne. Program ten wspiera także działania edukacyjne, których celem jest zwiększenie konsumpcji tych produktów i pomoc w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży.
 
W ramach strategii „Od pola do stołu”, której celem jest stworzenie sprzyjającego środowiska żywieniowego ułatwiającego wybór zdrowej i zrównoważonej diety, Komisja Europejska rozpoczęła przegląd wspomnianego unijnego programu dla szkół.
 
W związku z tym - każdy z nas - może się wypowiedzieć na temat tego programu oraz dodać swoje uwagi i sugestie, ponieważ Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli ogłasza konsultacje publiczne w tym temacie.
 
Aby wziąć w nich udział należy wypełnić kwestionariusz online.
Kwestionariusz znajduje się pod linkiem:
 
Opinie można przekazywać do 28 lipca 2022 r.
 
Kto może wziąć udział w konsultacjach?
  • dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodzice lub opiekunowie,
  • placówki edukacyjne (od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po szkoły średnie) oraz ich stowarzyszenia,
  • przedsiębiorstwa działające na wszystkich etapach łańcucha dostaw żywności i ich stowarzyszenia, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
  • organizacje pozarządowe działające w sektorach rolnictwa, żywności, zdrowia, żywienia, ochrony konsumentów, środowiska, edukacji i praw dziecka,
  • organy publiczne odpowiedzialne za rolnictwo, żywność, zdrowie, żywienie, ochronę konsumentów, środowisko, edukację i prawa dziecka,
  • instytucje badawcze, uniwersytety i środowiska naukowe.

 

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.