Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Inwestycje - UE

W dniu wczorajszym w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku jak i Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość połączona była z pasowaniem na ucznia klasy I. To był wyjątkowy dzień, na którym oprócz rodziców, dziadków, dyrektorów jednostek oraz grona nauczycielskiego i radnych miejskich obecna była Pani Danuta Wojtasik – Burmistrz Gminy. Po ślubowaniu Pan dyrektor Zbigniew Ogrodniczuk wyróżnił najzdolniejszych uczniów szkoły i wręczył im stypendia naukowe. Zaś Pani burmistrz, w trosce o zapewnienie najmłodszym uczniom bezpieczeństwa na drodze, wręczyła upominki w postaci plecaków z taśmą odblaskową, breloków odblaskowych oraz latarek. W kolejnej części spotkania pierwszoklasiści mieli okazję zaprezentować się w programie artystycznym przygotowanym z okazji tego święta. Na zakończenie włodarz Gminy podziękowała wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom i złożyła najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, oraz satysfakcji z pracy z dziećmi.