GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA     PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 w Nowym Miasteczku

informuje, że od dnia 10 czerwca br. wznawia działalność

 Punktu Konsultacyjnego w Nowym Miasteczku ul. 22 Lipca 18, dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin.

Jednocześnie odwołuje się porady telefoniczne

udzielane przez terapeutę ds. uzależnień.

 

W miesiącu czerwcu Punkt Konsultacyjny

 czynny w dniach

10 i 24 czerwca 2020 r.